Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Jak bronić się przed eksmisją z mieszkania?

  • Dział: Prawo

W ostatnim czasie dramatycznie rośnie liczba osób, których nie stać na płacenie kredytu mieszkaniowego i czynszu. Coraz częściej słychać o dokonywanych kolejnych eksmisjach. Ofiarami, jak zwykle, padają przede wszystkim najubożsi. Inicjatywa Pracownicza zajmuje się generalnie sytuacją materialną i mieszkaniową pracujących, mając na względzie nie tylko problemy związane z zakładami i rynkiem pracy, ale także z zamieszkaniem. Poniżej publikujemy prawne porady dotyczące eksmisji – jak jej uniknąć?

O czym należy pamiętać podczas postępowania eksmisyjnego?

1. Eksmisja jest możliwa jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;

2. Eksmisję przeprowadzić może jedynie komornik sądowy;

3. Nie istnieje możliwość dokonania eksmisji „na bruk” - bez wskazania lokalu lub pomieszczenia do którego eksmitowani mają się wyprowadzić (jeżeli sąd w postępowaniu eksmisyjnym zasądził prawo do lokalu socjalnego, eksmisja musi się odbyć do lokalu socjalnego wskazanego przez gminę, w innym wypadku musi zostać przynajmniej wskazane pomieszczenie tymczasowe);

4. W okresie od 1 listopada do 31 marca nie dokonuje się eksmisji do pomieszczeń tymczasowych (legalne jest natomiast eksmitowanie do lokali socjalnych i zastępczych) – procedura eksmisyjna musi zostać przerwana do końca okresu ochronnego;

Powyższe zasady dotyczą lokatorów, którzy podlegają ustawie o ochronie praw lokatorów. W przypadku osób wynajmujących na wolnym rynku (tzw. najem okazjonalny) istnieje możliwość dokonania eksmisji na bruk, jednak musi to być eksmisja dokonana na podstawie wyroku sądowego przez komornika.

Co robić gdy grozi nam eksmisja?

1. W sytuacji gdy otrzymujemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, należy dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do naruszeń prawa (np. czy nie obowiązuje okres ochronny, albo czy został wskazany typ lokalu do jakiego ma nastąpić eksmisja);

2. Jeżeli komornik dopuścił się jakichkolwiek uchybień, należy jak najszybciej skierować do prezesa sądu okręgowego właściwego dla danej kancelarii skargę na czynności komornicze z krótkim opisem które przepisy prawa zostały naruszone oraz z prośbą o wstrzymanie egzekucji wyroku aż do czasu rozstrzygnięcia zgłoszonych wątpliwości;

3. W przypadku ewidentnych naruszeń prawa, warto napisać także pismo do izby komorniczej, która sprawuje nadzór nad kancelarią, która ma przeprowadzić eksmisję; w piśmie należy opisać naruszenia prawa oraz poprosić o interwencję;

4. Jeżeli nie istnieje możliwość prawnego zablokowania eksmisji, należy zgłosić się do którejś z działających organizacji lokatorskich, w celu zorganizowania blokady eksmisji. Blokada polega najczęściej na zebraniu się grupy osób na schodach przed mieszkaniem, w którym ma dojść do eksmisji i nie dopuszczenia komornika i policji do lokalu. Najczęściej blokady kończą się odstąpieniem komornika od czynności eksmisyjnych i wyznaczeniem nowego terminu. Czasami zdarzają się przypadki zatrzymywania osób blokujących przez policję i wymierzaniu im kary grzywny.

Za: www.lokatorzy.pl

Powrót na górę