EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Pozyskiwanie i interpretacja informacji o zakładzie pracy

 • Dział: Prawo
Sprawnie działająca organizacja związkowa musi posiadać informacje na temat funkcjonowania swojego zakładu pracy, a także całej branży czy nawet orientować się w ogólnej sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w kraju. Bez tego trudno sobie wyobrazić racjonalną obronę interesów załogi zarówno na co dzień, jak też w szczególności podczas prowadzenia sporu…
Czytaj dalej...

Krwiodawstwo – dodatkowe wolne i nie tylko

 • Dział: Prawo
Czy warto mieć nawet 20 dodatkowych dni wolnych w roku? Czy mogą to być dni wolne, których udzielenia nie może odmówić pracodawca? Czy można dzięki temu zaoszczędzić każdego roku na podatku nawet 650 złotych oraz uzyskać prawo do darmowych przejazdów komunikacją publiczną? Tak to wszystko jest możliwe. Wystarczy podzielić się…
Czytaj dalej...

Strajk solidarnościowy krok po kroku - poradnik

 • Dział: Prawo
Strajk solidarnościowy krok po kroku - poradnik Zbiorowe prawo pracy, obok strajku podstawowego i strajku ostrzegawczego, przewiduje także możliwość prowadzenia defensywnego (obronnego) strajku solidarnościowego. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych odmian strajku, strajk solidarnościowy, można przeprowadzić bez wszczynania sformalizowanej i skomplikowanej procedury sporu zbiorowego. Sam strajk nie może jednak trwać dłużej…
Czytaj dalej...

Ile stracimy na dłuższych okresach rozliczeniowych?

 • Dział: Prawo
Poniżej publikujemy ulotkę OZZ Inicjatywa Pracownicza (także w formacie pdf) omawiającą konsekwencje ostatnich zmian w czasie pracy. Ile stracimy na dłuższych okresach rozliczeniowych?Od kilku lat słuchamy wciąż o kryzysie i o tym, jak źle się dzieje przedsiębiorcom w naszym kraju. Skargi płynące ze strony pracodawcy brzmią w ten sposób: Pracownicy…
Czytaj dalej...

Wynagrodzenie za pracę w nocy

 • Dział: Prawo
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej należy się za każdą godzinę pracy świadczoną w porze nocnej określonej przez pracodawcę w regulaminie pracy. Pracodawca ma obowiązek wybrać dowolne 8 godzin przypadające między godziną 21 wieczór a 7 rano (np. godziny w przedziale od 22 do 6) i oznaczyć je…
Czytaj dalej...

Rządowy projekt elastycznego czasu pracy – ruchomy czas pracy i roczne okresy rozliczeniowe

 • Dział: Prawo
Sejm i Senat przyjęły rządowy projekt ustawy, która pozwoli pracodawcom dowolnie manipulować naszym czasem pracy. Będziemy także dłużej czekać na świadczenia należne nam z tytułu nadgodzin. O losie zmian zadecyduje Prezydent RP, który formalnie rzecz ujmując może skierować je do Trybunału Konstytucyjnego. (aktualizacja z dnia 6 sierpnia 2013: Prezydent Bronisław…
Czytaj dalej...

Godziny związkowe – poradnik dla komisji zakładowych i międzyzakładowych

 • Dział: Prawo
Zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 z późn. zm.), osoby zaangażowane w działalność związkową w komisjach zakładowych lub międzyzakładowych mają możliwość wykonywania niektórych swoich obowiązków w czasie pracy. Prawo to przysługuje zarówno osobom pełniącym funkcje w zarządzie zakładowej/międzyzakładowej…
Czytaj dalej...

Przywrócenie do pracy i wynagrodzenie

 • Dział: Prawo
Czy pracownikom przywróconym do pracy prawomocnym wyrokiem sądu przysługuje wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy? Jak się okazuje na to pytanie nie ma jednej, prostej odpowiedzi – zależy od okoliczności zwolnienia.
Czytaj dalej...

Zaświadczenie o niekaralności

 • Dział: Prawo
Czy zdarzyło się kiedyś Państwu podczas rozmowy kwalifikacyjnej usłyszeć pytanie „czy byliśmy w przeszłości karani” lub gdy w wykazie dokumentów, które mieliśmy przedstawić nowemu pracodawcy było zaświadczenie o niekaralności? Jeśli tak, a ubiegaliśmy się o pracę, której przepisy szczególne, mające na przykład rangę ustawową, tego nie wymagają, to pracodawca robił…
Czytaj dalej...

Zmiany w ustawie o radach pracowników

 • Dział: Prawo
W lipcu 2009 roku weszła ważna nowelizacja zmieniająca zasady wyborów do rad pracowników. Do tej pory o składzie rady, wybieranej w zakładach prywatnych zatrudniających powyżej 50 pracowników, najczęściej decydowały reprezentatywne na terenie przedsiębiorstwa organizacje związkowe. Nowelizacja zmieniła to. Teraz przedstawicieli do rady będzie wybierać cała załoga.
Czytaj dalej...

Gdy pracodawca żąda imiennej listy członków związku

 • Dział: Prawo
W polskich warunkach nagminnie zdarza się,  że nie wszystkie osoby chcą  ujawniać swoje członkostwo w związku zawodowym. Podstawową  przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa przed ewentualnymi represjami i dyskryminacją ze względu na działalność związkową, która przybiera różne formy.
Czytaj dalej...

Prawo: Ochrona rodzicielstwa

 • Dział: Prawo
Kwestie ochrony rodzicielstwa reguluje rozdział 8 Kodeksu Pracy (Art. 176 – 189). Zawiera on przepisy prawne dotyczące ochrony pracy kobiet w czasie ciąży, urlopów macierzyńskich i ojcowskich oraz urlopów wychowawczych. Niestety przepisy te stosuje się tylko wobec pracownic i pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ochroną nie są objęte osoby…
Czytaj dalej...

Urlopy ojcowskie

 • Dział: Prawo
Rodzice będący 1 stycznia na urlopie macierzyńskim skorzystają z dodatkowego wolnego. Z urlopu ojcowskiego może skorzystać około 300 tys. ojców dzieci urodzonych w tym roku. Firma nie musi informować pracowników rodziców o nowych uprawnieniach rodzicielskich.
Czytaj dalej...

Prawo: ZUS i „przedsiębiorcze matki”

 • Dział: Prawo
Jeśli jednocześnie pracujesz na etacie oraz na własny rachunek (prowadzisz własną firmę), a dodatkowo przebywasz na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, nie będziesz musiała płacić składek na ubezpieczenie społeczne. W kwietniu Senat przegłosował projekt ustawy, która wejdzie w życie w sierpniu tego roku. Zapisy zwalniają matki z płacenia ubezpieczenia rentowego i…
Czytaj dalej...

Ryzykowne umowy cywilnoprawne

 • Dział: Prawo
Podpisując umowę cywilnoprawną z pracownikiem (zlecenie i o dzieło) pracodawca może więcej stracić, niż mu się na początku wydaję. Przede wszystkim musi liczyć się z tym, że urząd może sprawdzić co dana osoba robi i czy faktycznie stosunek pracy został zawiązany w sposób zgodny z prawem. W konsekwencji jeśli pracodawca…
Czytaj dalej...

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.