Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

„25 lat wolności” – ale nie dla związków zawodowych

KOMUNIKAT PRASOWY 

Poznań, 8 czerwca 2014 r.

 

Komisja Krajowa

 Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

 „Inicjatywa Pracownicza”

 ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań

 http://www.ozzip.pl

 

 „25 lat wolności” – ale nie dla związków zawodowych

 

Aelia Polska Sp. z o.o. w ocenie związku narusza podstawowe prawa pracownicze i związkowe

 

Jeszcze kilka dni temu hucznie obchodzono 25 rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r., która uznana została za święto „25 lat wolności”. Przedstawiciele elit politycznych i mediów zapewniali nas, że od 25 lat możemy się cieszyć wolnością, korzystać z gwarancji praw obywatelskich, że mamy możliwość swobodnego prowadzenia działalności społecznej, wyrażania własnych poglądów i zakładania niezależnych od pracodawców i państwa związków zawodowych.

 

Zaledwie 3 dni po rocznicy wyborów z 4 czerwca przewodnicząca komisji zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza w Aelia Polska Sp. z o.o. została bezprawnie zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca zwolnił ją, pomimo, że podlegała szczególnej ochronie (zgodę na rozwiązanie lub zmianę jej umowy o pracę wyrazić musiał zarząd komisji) i pomimo, że komisja nie wyraziła na zwolnienie zgody. Pomimo wniosku komisji, kierownictwo firmy nie udostępniło także organizacji związkowej kopii regulaminów: pracy, wynagradzania i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z działań tych można wnioskować, że kierownictwo dąży do zastraszenia pracowników i pracownic i skłonienia ich do rezygnacji z działalności związkowej – łamiąc elementarne prawa i wolności związkowe.

Sytuacja w Aelii pokazuje więc, że „wolność” o której tyle się ostatnio mówi, nie dotyczy wolności do zrzeszania się w związki zawodowe, ani nie gwarantuje nikomu ochrony przed szykanami i represjami w miejscu pracy. Hasło „25 lat wolności” nie dotyczy więc związków zawodowych – sytuacja w Aelii jest na to kolejnym przykładem, po bezprawnym lokaucie w Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o, w lipcu 2012 r., po administracyjnych próbach ograniczenia prawa do strajku w poznańskich żłobkach i dziesiątkach podobnych działań pracodawców. Przy cichym przyzwoleniu władz publicznych i sądów to pracodawcy korzystają dziś z „wolności” do bezkarnego rozbijania legalnie działających organizacji związkowych, do zastraszania i szykanowania pracowników i pracownic oraz do otwartego łamania prawa pracy.

W tej sytuacji, OZZ Inicjatywa Pracownicza rozpoczyna międzynarodową kampanię przeciwko działaniom Aelia polska Sp. z o.o. które zdaniem Związku naruszają podstawowe prawa pracownicze, w tym prawo do zrzeszania się w związki zawodowe.

Domagamy się natychmiastowego przywrócenia do pracy zwolnionej reprezentantki komisji oraz powstrzymania się pracodawcy od utrudniania działalności związkowej w Aelii Polska!

Uderzenie w jednego lub jedną z nas traktujemy jako uderzenie we wszystkich!

 

Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

Powrót na górę