Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Nowa Sól: W obronie pracowników i lokatorów

W niedziele 31 stycznia w Nowej Soli odbyło się spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez OZZ Inicjatywa Pracownicza, Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej i lokalnych działaczy Ogólnopolskiego Ruchu Narodowego. Zjawiło się 25 osób. W pierwszej kolejności postanowiono zając się sytuacją lokatorów mieszkań socjalnych.

W zaproszeniu na spotkanie napisaliśmy m.in., że bezrobocie wciąż wzrasta, a kolejne nowosolskie zakłady pracy zwalniają  pracowników. Niektóre jednocześnie zalegają z wypłatami wynagrodzeń, lub nie odprowadzają składek ZUS. Władze miasta nie interesują się tym problemem. Z boku stoi też Państwowa Inspekcja Pracy. W skali kraju wciąż brakuje mechanizmów zabezpieczających przed utratą mieszkań dla osób, które straciły pracę i rośnie ich zadłużenie czynszowe. W sejmie powstają projekty nowelizacji ustaw, które mają za celu przywrócenie eksmisji na bruk. Miasto prowadzi brutalną politykę mieszkaniową. Urzędników nie obchodzi sytuacja materialna eksmitowanych lokatorów. Gmina nie oddaje do użytku wystarczającej liczby mieszkań socjalnych, a te które już są, często nie spełniają ustawowych standardów. Coraz częściej dochodzi do eksmisji naruszających prawo.

Po przedstawieniu przez IP i KSS swoich propozycji działań w zakresie spraw pracowniczych i mieszkaniowych, głos zabrali mieszkańcy Nowej Soli. Najliczniejsza była grupa mieszkańców budynków socjalnych. Okazało się, że wielu z nich odmawia się prawa do meldunku, odłącza się ogrzewanie i dostęp do ciepłej wody, pomimo że mieszkają tam rodziny z dziećmi. Zebrani postanowili wystosować odpowiednie pismo do prezydenta Nowej Soli. Rozpoczęto też działania mające na celu pomoc prawną. W najbliższym czasie sporządzony zostanie odpowiedni raport w sprawie warunków prawnych i życiowych mieszkańców lokali socjalnych w Nowej Soli.

O spotkaniu można również przeczytać na łamach regionalnej pracy (link poniżej).Faktyczne bezrobocie wciąż wzrasta. Kolejne nowosolskie zakłady pracy zwalniają  pracowników. Niektóre jednocześnie zalegają z wypłatami wynagrodzeń, lub nie odprowadzają składek ZUS. Władze miasta nie interesują się tym problemem. Z boku stoi też Państwowa Inspekcja Pracy. W skali kraju wciąż brakuje mechanizmów zabezpieczających przed utratą mieszkań dla osób, które straciły pracę i rośnie ich zadłużenie czynszowe. W sejmie powstają projekty nowelizacji ustaw, które mają za celu przywrócenie eksmisji na bruk. Miasto prowadzi brutalną politykę mieszkaniową. Urzędników nie obchodzi sytuacja materialna eksmitowanych lokatorów. Gmina nie oddaje do użytku wystarczającej liczby mieszkań socjalnych, a te które już są, często nie spełniają ustawowych standardów. To tylko niektóre problemy z pośród tych wielu, które na co dzień dotykają solan.

Coraz częściej dochodzi do eksmisji naruszających prawo. Pewien nowosolski komornik chce wyeksmitować kobietę, która podczas poprzedniej próby eksmisji miała zapaść. Komornik był zmuszony wezwać do niej pogotowie i odroczyć eksmisję. Choć sąd skierował ją na badania do biegłego lekarz by ten zadecydował czy jej stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie eksmisji, to komornik nie czekając na wyniki badań wyznaczył już kolejny termin jej przeprowadzenia. W pobliskim Bytomiu Odrzańskim ten sam komornik chce zlicytować mieszkanie rodzinie z trójką dzieci za 13 tys. zł długu. Suma ta nie stanowi nawet 1/3 wartości mieszkania, a wierzyciel nawet nie wnosił o taki sposób przeprowadzenia egzekucji. Rodzinie grozi bezdomność. To tylko dwa z wielu przykładów zupełnej ignorancji, jakie towarzyszą eksmisją.

Powrót na górę