Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Nowa Sól: Pikieta pod Gedią

Plakaty_Pozna11 października pod nowosolską Gedią, odbyła się akcja informacyjna Inicjatywy Pracowniczej. Rozdano ok. 100 ulotek przekonywujących pracowników o poparciu udzielanym im przez IP. Związkowcy zwrócili uwagę na problem niskich, nie adekwatnych do wykonywanej pracy płac. Zwrócono także uwagę na powiązania miedzy problemami mieszkaniowym, a pracowniczymi. W ulotce zatytułowanej „Wysokie czynsze, niskie płace... odwróć to” nawiązano do kreowanej  przez włodarzy miasta polityki mieszkaniowej:


„Widać więc jak rygor z zakładów pracy przenosi się do przestrzeni miejskiej. Czy tylko przypadek zrządził, że prezydentem miasta stał się jeden z szefów Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej? Czy nieubłaganie ciążąca groźba eksmisji, nie jest najlepszym sposobem dla wymuszenia na robotnikach dodatkowej pracy w nadgodzinach? Czy antyspołeczna polityka władz miasta nie jest próbą „chwycenia za mordy” Solan by wycisnąć z nich jeszcze więcej zysku dla właścicieli zakładów Strefy (mowa o Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) ?”

Jak przekonywał Piotr Krzyżaniak „problem mieszkań socjalnych to problem wszystkich Nowosolan, Wzrastające zadłużenie, brak meldunków i związane z tym trudności ze znalezieniem legalnej pracy – zmusza mieszkańców mieszkań socjalnych do wykonywania pracy na czarno, bez żadnych uprawnień, dłużej i za niższą płacę co obniża standardy zatrudnienia w całym mieście i szkodzi wszystkim pracownikom nawet tym, którzy nie mają problemów mieszkaniowych”.

Do działaczy Inicjatywy Pracowniczej wyszedł przedstawiciel działające w Gedii Konfederacji Pracy J. Grabas. Przekonywał on o chęci podjęcia współpracy z innymi związkami zawodowymi, opowiedział również o codziennej sytuacji pracowników, w czterobrygodowym systemie pracy i złym wpływie pracy w niedziele na rzycie rodzinne młodych pracowników Gedii.

Pracownicy chętnie sięgali po ulotki. Akcja wzbudziła zainteresowanie miejscowej prasy.

Powrót na górę