Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Stanowisko Komisji Zakładowej Inicjatywy Pracowniczej przy Uniwersytecie Gdańskim w sprawie protestu studentów i studentek 25.01.2017 r.

Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Gdańskim wyraża poparcie dla ogólnopolskiego protestu studentów i studentek. Osoby zrzeszone w naszym związku przyłączą się do protestu środowisk studenckich i doktoranckich. 

Kierując się Kodeksem Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego przeciwstawiamy się dyskryminacji i ze szczególnym zaniepokojeniem obserwujemy usprawiedliwianie przez władze aktów agresji i nietolerancji w stosunku do osób o innym pochodzeniu etnicznym i narodowościowym. Uznajemy sprzeciw wobec nacjonalizmu i rasizmu jako nieodłączny element uczestnictwa nauczyciela akademickiego w życiu publicznym. Doceniamy i wspieramy postawę tych studentów i studentek, którzy chcąc aktywnie kształtować życie społeczne upominają się o godność kobiet i prawa reprodukcyjne, sprzeciwiają się autorytaryzmowi, nietolerancji, oraz zamachowi na instytucje demokratycznego państwa prawa. 

Jako nauczyciele akademiccy i pracownicy Uniwersytetu odczuwamy szczególną satysfakcję z tego, że wierność ideałom humanizmu i tolerancji, nie pozostała jedynie pustym sloganem wygłaszanym w trakcie ślubowania studentów i studentek, ale jest z odwagą realizowana w działaniu, w budowaniu oporu przeciw łamaniu prawa, przeciw eskalacji agresji, przeciw dzieleniu Polaków na lepszych i gorszych. 

Do zobaczenia w trakcie protestów. 

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Gdańskim 

 

Powrót na górę

Podobne artykuły