Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Poznań: Inicjatywa Pracownicza w szpitalu Degi

W dniu 11 stycznia odbyło się spotkanie członków Komisji Krajowej z Komisją Zakładową IP w Szpitalu Ortopedycznym im. W. Degi w Poznaniu w obecności członków Związku. Tematyka to przede wszystkim: ukonstytuowanie się władz zakładowych związku, indywidualne sprawy członków, aktualne problemy pracownicze.
Komisja Zakładowa Szpitala wystosowała do Dyrekcji następujące pisma w/s sprawie bonów oraz wczasów pod gruszą oraz w/s informacji ogólnych. Treść pierwszego z nich poniżej.

„Z dniem 1 czerwca 2004 Szpital przejął na podstawie art. 23 część zakładu pracy Impel S.A. wraz z zatrudnionymi tam pracownikami. O powyższym fakcie pracownicy za pośrednictwem związki zostali poinformowani tak przez firmę Impel S.A. jak i przez Szpital. W wyżej wymienionych dokumentach stwierdzono, że wobec przejmowanych pracowników nie nastąpi żadna zmiana w zakresie warunków, zasad i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, że zostaną zatrudnieni na identycznych warunkach i zasadach  jak w Impel S.A., a także że szpital przejmie od Impel S.A. część niewykorzystanego przez Spółkę Funduszu Socjalnego przypadającą na przejmowanych pracowników. W świetle powyższych deklaracji i rozumienia przepisu art. 231 kp. niezrozumiałe jest:

1) nie przyznanie byłym pracownikom Impelu wczasów „pod gruszą”,
2) przyznanie bonów świątecznych o mniejszej wartości niż pozostali pracownicy szpitala.

Takie traktowanie pracowników jest dyskryminacją w zatrudnieniu i narusza postanowienia art. 23. Z związku z powyższym domagamy się wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień spłacenia wczasów pod gruszą, oraz wyrównania wartości bonów świątecznych”.
Powrót na górę