Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Francja: Festiwal polityczny CNT

4 grudnia w Metz zakończył się międzynarodowy festiwal organizowany przez, zaprzyjaźniony z Inicjatywą Pracowniczą,  francuski anarchosyndykalistyczny związek zawodowy Krajowa Konfederacja Pracy (CNT). Festiwal odbywał się pod hasłem "Dzielmy bogactwo, a nie kryzys". W jego ramach odbyły się debaty na temat sytuacji francuskich związków zawodowych oraz działań CNT w Metz i regionie.


Pod czas spotkania międzynarodowego wystąpili przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza z Polski, Generalnej Konfederacji Pracy (CGT) z Hiszpanii oraz algierskiego Związku Zawodowego Pracowników Edukacji (CLA).

Przedstawiciele IP mówili o transformacji w Polsce oraz roli wcześniejszych liderów opozycji, z Lechem Wałęsą na czele, którzy wraz z partyjnymi aparatczykami brali udział we wprowadzaniu w Polsce neoliberalizmu. Opowiedzieli również o rządowych planach walki z kryzysem opierających się między innymi na cięciach socjalnych.

Również przedstawiciel CLA opowiedział o tak zwanych demokratycznych przemianach w Algierii polegających na wprowadzaniu programów dostosowawczych MFW. Stwierdził, że dawna wojskowa dyktatura nadal istnieje w postaci sojuszu polityków, armii i biznesu.

Przedstawiciel CGT mówił o protestach w Hiszpanii oraz nadziejach i zagrożeniach związanych z ruchem Oburzonych. Wyraził nadzieję, że podejmie on współpracę ze związkami zawodowymi, której dotąd unikał. Skrytykował ugodową postawę dwóch głównych związków zawodowych - UGT oraz CO.

W ramach festiwalu odbyło się również spotkanie z weteranem antyfrankistowskiego ruchu oporu Lucio Urtubia zajmującym się między innymi fałszowaniem dokumentów dla bojowców walczących z dyktaturą w Hiszpanii, znanym także z podrobienia czeków podróżnych wystawianych przez Citibank. Podróbki były tak dobre, że doprowadziły do spadku wartości akcji banku.

Urtubia mówił o tym, że pieniądze z fałszerstw nigdy nie były wykorzystywane do wzbogacenia się, a na walkę z dyktaturą.

 

Piotr Ciszewski

Powrót na górę