EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Apel do Radnych Miasta Poznania o odrzucenie podwyżek cen biletów MPK

Poznań, 15.12.2007

Wzywamy wszystkich radnych naszego miasta do odrzucenia proponowanych przez Prezydenta Ryszarda Grobelnego podwyżek dotyczących komunikacji miejskiej. Jest wiele argumentów, które przemawiają za odrzuceniem projektu uchwały w tej sprawie.

1. Podwyżki te są zbyt drastyczne i w poważnym stopniu obciążą budżety domowe szczególnie rodzin najgorzej sytuowanych, emerytów, rencistów i młodzieży uczącej się.

2. Propozycja ta stoi w sprzeczności z lansowaniem wizerunku miasta jako przyjaznego jego mieszkańcom. Miasto przyjazne to miasto nie tylko sprawnie działających i świadczonych na wysokim poziomie usług komunalnych, ale także tanich usług, co gwarantuje powszechny do nich dostęp. Rozumiemy bowiem, że Poznań ma być miastem nie tylko przyjaznym dla elity, ale dla każdego jego mieszkańca.

3. Szczególnie kuriozalne wydaje się proponowanie takiego wzrostu cen biletów MPK, w momencie kiedy Prezydent Grobelny kreuje się na Bali jako obrońca środowiska naturalnego. Tymczasem wzrost cen na komunikację miejską to nic innego jak promowanie komunikacji samochodowej, która prowadzi do zwiększonej emisji dwutlenku węgla, co z kolei negatywnie wpływa na klimat i sprzyja globalnemu ociepleniu. To rażąca sprzeczność w deklarowanych przez Prezydenta miasta priorytetach polityki ekologicznej.

4. Podwyżki, których wysokość ma wg projektodawców zniwelować wzrost wydatków z tego tyt. ponoszonych z budżetu miasta, mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Podwyżki doprowadzą do drastycznego spadku ilości pasażerów komunikacji miejskiej, a tym samym doprowadzą do zmniejszenia się dochodów MPK. Powstaje pytanie: czy zarządzający miastem dokładnie zbadali, jakie skutki będzie miała proponowana podwyżka cen biletów MPK?

5. Czy odpowiednie służby przewidują ewentualny wzrost ilości osób korzystających z transportu samochodowego? Jakie to będzie miało skutki komunikacyjne i ekologiczne dla naszego miasta nękanego korkami?

6. Proponowana podwyżka - wg uzasadnienia Prezydenta - spowodowana jest przede wszystkim wzrostem kosztów osobowych, wzrostem podatków i opłat lokalnych oraz amortyzacją środków przeznaczonych na zakup nowych tramwajów i autobusów, a w mniejszym stopniu z powodu wzrostu cen paliwa i energii. Prezydent natomiast milczy, dlaczego od 2005 roku pasażerów zamiast przybywać ubyło i jakie to miało konsekwencje dla budżetu miasta - utrata blisko 50 mln. pasażerów. Zatrzymując tę liczbę klientów z nawiązką MPK uzyskałoby to, co dziś chce wycisnąć podwyżkami. To jest po prostu pytanie o priorytety polityki transportowej miasta.

7. Jest rzeczą niezrozumiałą jak tak drastyczna podwyżka może być proponowana bez przeprowadzenia odpowiednich konsultacji społecznych z przedstawicielami związków zawodowych, organizacji emerytów i rencistów, z przedstawicielami organizacji studenckich itd. Tego typu autorytatywna polityka prowadzona za strony Prezydenta miasta jest absolutnie niedopuszczalna.

Tysiące mieszkańców Poznania podpisało w ciągu ostatnich 4 dni petycję domagającą się odstąpienia od proponowanej podwyżki cen biletów MPK. Mieszkańcy miasta nie zgadzają się na politykę drożyzny usług komunalnych. Polityka miasta prowadzona jest zatem wbrew ich woli - wbrew woli mieszkańców i podatników. Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza zapowiada, że w razie uchwalenia przez Radę Miasta tak wysokiej podwyżki cen biletów MPK, nie pozostanie mu nic innego jako ogłosić kampanię obywatelskiego nieposłuszeństwa i wezwać do bojkotu komunikacji miejskiej, a w dalszej kolejności do "strajku transportowego" polegającego na odmowie kasowania biletów. Wierzymy jednak, że Radni Poznania odrzucą, podobnie jak na wiosnę tego roku, propozycję uchwały w/s ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu.


OZZ Inicjatywa Pracownicza
Federacja Anarchistyczna s. P-ń

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.