EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Połączenie Bunkra Sztuki z MOCAKiem – głosowanie radnych już 10.04!

Protest przeciwko połączeniu Bunkra Sztuki i MOCAKu (Kraków, 30.01.2018)
Protest przeciwko połączeniu Bunkra Sztuki i MOCAKu (Kraków, 30.01.2018)

2 kwietnia na stronie BIPu zamieszczone zostało Zarządzenie nr 681/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie projektu uchwały dotyczącej ogłoszenia zamiaru połączenia Galerii Bunkier Sztuki i Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w jedną instytucję. Nowa jednostka nosiłaby nazwę Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Bunkier Sztuki miałby zaś stać się jej oddziałem. Jak głosi obwieszczenie, „Powstała w wyniku połączenia instytucja kultury - Muzeum MOCAK - przejmie zarówno majątek (w tym zbiory), zobowiązania oraz wierzytelności Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, jak też, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, pracowników tej instytucji.”

Pełny tekst Zarządzenia: [LINK

Projekt uchwały będzie obradowany na Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa w dniu 9.04; natomiast 10.04 uchwała zostanie poddana pod głosowanie radnych w czasie sesji Rady Miasta Krakowa.
Komisja Zakładowa OZZ IP przy Bunkrze Sztuki negatywnie ocenia treść projektu uchwały, a zwłaszcza krzywdzącą dla załogi zakładu ocenę jego działalności programowej.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Komisji Zakładowej dotyczące projektu uchwały.

***

Kraków, 2 kwietnia 2019

Stanowisko Komisji Zakładowej OZZ IP przy Galerii Bunkier Sztuki w sprawie Zarządzenia nr 681/2019 Prezydenta Miasta Krakowa

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie z zaskoczeniem przyjęła projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie w jedną instytucję kultury.

Zdziwienie zrzeszonych w Inicjatywie pracowników Galerii budzą zasady działania i nazewnictwo nowo powstającej instytucji, wykraczające poza zapowiadane wcześniej przez Prezydenta sprawy „czysto administracyjne”. Instytucja ma nazywać się Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, a proponowana uchwała zakłada wchłonięcie mniejszej jednostki galeryjnej przez strukturę muzealną, z zepchnięciem jej do roli podrzędnego oddziału.

Nasz sprzeciw budzi zaprezentowana w uzasadnieniu negatywna ocena działalności merytorycznej Bunkra Sztuki, która w ostatnich latach cieszyła się uznaniem Organizatora, wielokrotnie podkreślanym przez Prezydenta jak i Dyrektora Wydziału Kultury. Miernikiem jakości powinny być jednak opinie krytyków i miłośników sztuki. Dlatego warto przywołać pozytywne opinie o działalności programowej Galerii, które wyrażały media branżowe i ogólnopolskie - co najmniej kilkanaście pozytywnych recenzji i wzmianek w „Magazynie Szum”, „Dwutygodniku”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Wyborczej” i Radiu Kraków, które nagrodziło swoją marką wiele projektów ekspozycyjnych Galerii. Działalność programowa Galerii cieszy się ponadto wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które od 2012 roku przyznaje Galerii liczne dotacje na działalność wystawienniczą, edukacyjną, dostępnościową i rozbudowę kolekcji, oraz zagranicznych grantodawców w tym programu Kreatywna Europa i Mondriaan Funds. Argumentacja planów Organizatora w zakresie oceny działalności merytorycznej Galerii jest zatem dla zespołu pracowniczego jednoznacznie krzywdząca.

Linia programowa ujęta została w dokumencie „Strategia rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki na lata 2014-2019”, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=8865&lid=700319801&vReg=2). Specyfika działalności programowej Galerii podkreślana była przez licznych krytyków sztuki (ostatnio przez Piotra Polichta w artykule na www.culture.pl) - w ostatnich latach otwierała się konsekwentnie na inicjatywy lokalne, aktywistyczne i społeczne. Również w ostatnim trudnym dla Galerii okresie przejściowym zespołowi udało się utrzymać wyrazistość programu, akcentując w zrealizowanych wystawach ważkie problemy społeczne i diagnozy na temat współczesnej rzeczywistości. Warto także zauważyć, że dokonane w uzasadnieniu Zarządzenia porównywanie frekwencji i ilości zorganizowanych wystaw w obu instytucjach jest problematyczne z punktu widzenia ich znacząco różnych budżetów i powierzchni ekspozycyjnych.

Połączenie instytucji oznacza też utratę odrębności zbiorów Bunkra Sztuki, które w ostatnich latach były poparte oryginalną ideą programową i wielokrotnie dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2012-2015 i 2017 Galeria zdobywała dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” na łączną kwotę 808 175 zł. Łącznie w latach 2011-2019 kolekcja Galerii powiększyła się o 160 dzieł, podczas gdy w latach 2001-2010 do zbiorów przybyło 98 prac. Galeria intensywnie promuje także swoje zbiory: kilkakrotnie zaprezentowała wystawy przekrojowe kolekcji, zorganizowała liczne pokazy indywidualne nowych nabytków oraz kilkadziesiąt promujących i udostępniających zbiory wydarzeń towarzyszących i materiałów dydaktycznych.  W latach 2016-2017 ponad 50 obiektów ze zbiorów Galerii zostało zdigitalizowanych we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, zaś efekty tego procesu – wraz z rozbudowanymi opisami i interpretacjami dzieł – dostępne są na portalu Wirtualne Muzea Małopolski pod adresem: [LINK]

Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.