EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Spotkanie komisji IP z woj. Mazowieckiego

Spotkanie komisji IP z woj. Mazowieckiego

13 października w Warszawie odbyło się spotkanie koordynacyjne komisji IP działających na terenie województwa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięło udział 6 komisji. Jego głównym celem była wymiana informacji o sytuacji w zakładach pracy i branżach w których działają struktury związku oraz planowanie wspólnych działań.

W spotkaniu udział wzięły komisje działające w Aelia Polska, Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki (POKIS), Narodowym Instytucie Audiowizualnym (NInA) oraz Warszawska Komisja Środowiskowa (WKŚ), Komisja Środowiskowa Pracujących w Organizacjach Pozarządowych i Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki.

Sytuacja w poszczególnych zakładach pracy i branżach w woj. Mazowieckim

Komisja w Aelii w sierpniu zawiesiła negocjacje z pracodawcą w związku z brakiem jakichkolwiek efektów rozmów.  W ostatnim czasie pracownice firmy koncentrowały się za to na rozwijaniu kontaktów z zagranicznymi organizacjami związkowymi z sektora handlu. Podczas spotkania „W stronę ponadnarodowego strajku społecznego” w Poznaniu  udało się im nawiązać kontakty z francuskim SUD Commerce et Services i podyskutować o przyszłych wspólnych działaniach solidarnościowych. Komisja w Aelii jest także cały czas zaangażowana w sądową walkę o przywrócenie do pracy Anny Kucharzyk, zwolnionej z pracy po poinformowaniu pracodawcy o powstaniu związku zawodowego.

Komisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych podjęła w ostatnim miesiącu interwencję ws. Pawła Matusza – pracownika księgarni Fundacji Bęc Zmiana, zatrudnianego (niezgodnie z prawem) na umowach o dzieło i zwolnionego z pracy z krytyczny wobec Fundacji wpis na portalu Facebook. Sprawa Bęc Zmiany wywołała ożywioną debatę wśród warszawskich organizacji pozarządowych i stała się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o warunkach zatrudnienia personelu w stowarzyszeniach i fundacjach.

Komisja Pracowników Sztuki – poza interwencjami w konkretnych przypadkach łamania praw pracowniczych w instytucjach kultury, cały czas kontynuowała monitorowanie konkursów na dyrektorów i dyrektorki publicznych oprotestowując (często skutecznie) przypadki „politycznego sterowania” tymi konkursami. Ponadto, artyści i artystki zrzeszeni w IP kontynuowali także rozmowy z rządem w sprawie systemu zabezpieczenia społecznego dla twórców kultury  i rozpoczęli przygotowania do zorganizowania skoordynowanych, międzynarodowych protestów środowisk twórczych.

Związkowcy i związkowczynie z Płockiego Ośrodku Kultury i Sztuki, po ubiegłorocznym wywalczeniu równych podwyżek dla wszystkich pracowników instytucji, planują działania ws. zasad rekompensowania personelowi Ośrodka dodatkowych prac wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych.

Warszawska Komisja Środowiskowa w ostatnich miesiącach starała się wspierać stołeczną społecznością kurdyjską – zarówno na polu praw pracowniczych imigrantów i imigrantek z Kurdystanu, którzy i które przebywają w Polsce, jak i na polu wsparcia walki o demokratyczną autonomię kurdyjską na Bliskim Wschodzie. W ramach współpracy z Fundacją Demokratycznej Społeczności Kurdyskiej-Polska udało się do tej pory zorganizować spotkanie dyskusyjne o kurdyjskim ruchu niepodległościowym oraz demonstrację upamiętniająca ofiary zamachu w Ankarze.

Najmłodsza komisja IP z regionu Mazowsza, zrzeszająca pracowników i pracownice Narodowego Instytutu Audiowizualnego, na razie stara się dokonać diagnozy głównych problemów jakie występują w Instytucie i rozpocząć akcję informacyjną wśród personelu zachęcającą do wstępowania do związku.

Wspólne działania

Podczas spotkania przedstawiono projekt rozpoczęcia akcji informacyjnej skierowanej do imigrantów i imigrantek z Ukrainy i krajów byłego ZSRR. Akcja ta ma na celu budowanie wzajemnej solidarności pomiędzy pracownikami z Polski oraz imigrantami/tkami. Pomysł na jej rozpoczęcie powstał podczas analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy, gdzie coraz powszechniejsze staje się zatrudnianie imigrantów i imigrantek (szczególnie ze Wschodu), którzy i które często nie mają świadomości własnych praw, pracują w warunkach skrajnego wyzysku, bez kontaktu z koleżankami i kolegami z Polski. W ramach akcji zaplanowano przygotowanie ulotek i plakatów w językach rosyjskim i ukraińskim, skierowanych do pracowników i pracownic z krajów byłego ZSRR.

Kolejnym z planowanych działań jest przygotowanie materiałów informacyjnych nt. umów śmieciowych. Praktycznie we wszystkich branżach, w których działają komisje IP utrzymuje się trend do korzystania z umów o dzieło i umów zleceń, co w różny sposób pogarsza sytuację pracowników i pracownic oraz utrudnia stosowanie ustawowych narzędzi działalności związkowej. Jednym z kluczowych problemów przed jakimi staje nasz związek jest często spotykany brak znajomości negatywnych konsekwencji zatrudnienia na umowach śmieciowych. Aby temu przeciwdziałać komisje IP planują przygotowanie materiałów informacyjnych (broszura i ulotki) dotyczących podstawowych praw pracowniczych, których pozbawione są osoby zatrudniane śmieciowo.

Przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich komisji zgodnie stwierdzili, że poza materiałami tematycznymi, związek potrzebuje także materiałów informacyjnych o Inicjatywie Pracowniczej – w tej sprawie został skierowany apel do Komisji Krajowej o dodruk takich materiałów.

Podsumowanie

Październikowe spotkanie było drugim z kolei regionalnym zebraniem komisji IP z Mazowsza (pierwsze zorganizowano we wrześniu br.). Przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich komisji zdecydowali, że takie spotkania będą organizowane regularnie, w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Każde spotkanie będzie zorganizowane w podobny sposób: zaczynamy od przeglądu sytuacji w poszczególnych komisjach, a następnie przechodzimy do dyskusji nad wspólnymi działaniami, jakie można podjąć w skali lokalnej. Relacje ze spotkań będziemy publikować w mediach związkowych – liczymy, że w ten sposób damy praktyczny przykład tego jak można współpracować w ramach związku pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi komisjami.

Przy okazji pragniemy podziękować za gościnę spółdzielczemu hostelowi New Emma.

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.