EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Ukraina: prawa pracownicze w czasie wojny

15 marca 2022 ukraiński parlament (Rada Najwyższa Ukrainy) przyjął projekt Ustawy „O organizacji stosunków pracy w stanie wojennym”, który wszedł w życie 24 marca. Ustawa spotkała się ze zdecydowaną krytyką ukraińskich związków zawodowych i organizacji społecznych.

Czytaj dalej...

Przeciwko wojnie — za ponadnarodową solidarnością pracowniczą!

Stanowisko Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza z 24 lutego 2022 r. ws. rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W związku z atakiem wojsk rosyjskich na Ukrainę, Komisja Krajowa OZZIP wyraża swoją solidarność z ludnością cywilną Ukrainy, ukraińskimi związkami zawodowymi oraz z obywatelami i obywatelkami Ukrainy mieszkającymi i pracującymi w Polsce. Solidaryzujemy sę również z obywatelami i obywatelkami Federacji Rosyjskiej protestującymi przeciwko wojnie i militaryzmowi. Konflikty zbrojne służą elitom finansowym, które bogacą się na handlu bronią i zasobach naturalnych, oraz rządzącym, którzy budują na zagrożeniu wojną swój polityczny kapitał. Imperializm - bez względu na to, kto za nim stoi - zawsze stoi w sprzeczności z interesami ludzi pracy, niezależnie od ich narodowości.

Czytaj dalej...

Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 58

W numerze:

Z ŻYCIA ZWIĄZKU:

- Zamiast zwolnić tempo pracy, Amazon zwalnia chronioną działaczkę związkową

- Dorota Olszewska-Sioma wraca do pracy po niesłusznym zawieszeniu

- Antyzwiązkowe represje wobec Inicjatywy Pracowniczej w szkołach i na uczelniach

TEMAT NUMERU:

- Deforma edukacji - model 2.0

- Edukacja 2,5 roku po strajku nauczycielskim: nadciągająca katastrofa [wywiad]

- Wśród nauczycieli panuje przekonanie, że ZNP sprzedało nas Platformie Obywatelskiej [wywiad]

- Uniwersytety trzy lata po protestach

Z ŻYCIA ZWIĄZKU (cd.):

- CZęsto pracujemy ponad siły - wywiad z opiekunkami i opiekunami medycznymi zrzeszonymi w OZZ IP

- Spór zbiorowy w Jeremias zakończony porozumieniem

- Logistyka i przemysł walczą o wyższe płace

- Kradzież płacy jako model biznesowy? - Interwencje IP ws. imigrantów i imigrantek

- Opiekunki-migrantki w walce o swoje prawa

- Jak młodzi ludzie mogą włączać się w walki pracownicze? Działalność kół młodzieżowych IP

GOSPODARKA:

- Inflacja groźna dla pracowników, ale anty-inflacja jeszcze groźniejsza

PRAWO:

- Wydłużony okres rozliczeniowy - jak bronić się przed zmianami na niekorzyść pracowników?

PUBLICYSTYKA:

- Kryzys humanitarny na granicy z perspektywy pracowniczej

STRATEGIE ZWIĄZKOWE:

- Siła przetargowa świata pracy - co to takiego?

- Jak zwiększyć siłę przetargową świata pracy? [komiks]

- Nauczyciele i nauczycielki w walce o publiczną edukację w Chicago

Czytaj dalej...

Kradzież płacy jako model biznesowy? Interwencje IP ws. imigrantów i imigrantek

Wśród osób zgłaszających się, do naszego związku, coraz więcej jest pracowników i pracownic z innych krajów. Najczęściej zgłaszanym problemem jest niepłacenie za pracę i obciążanie pracowników i pracownic kosztami ponoszonymi przez pracodawcę lub pośrednika. Poniżej omawiamy przypadki, w sprawie których interweniowaliśmy w ostatnich miesiącach. Należy podkreślić, że jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej wyzysku, z jakim stykają się osoby przyjeżdżające do Polski w poszukiwaniu lepszego życia.

Czytaj dalej...

Opiekunki-imigrantki walczą o swoje prawa

Do Inicjatywy Pracowniczej dołączyła Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Domowych To pierwsza w Polsce struktura związkowa pracownic domowych, złożona całkowicie z migrantek z Ukrainy. To właśnie Ukrainki najczęściej przyjeżdżają do Polski, żeby pracować jako opiekunki do dzieci i osób starszych czy z niepełnosprawnościami.

Czytaj dalej...

Nie można ludzi wyzywać od małp i downów…

Firma Jeremias Sp. z o.o. z Gniezna jest, jak sama o sobie pisze, „wiodącym producentem systemów kominowych w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemysłowym”. To oddział większej grupy kapitałowej z siedzibą w Niemczech. Jednocześnie, to jeden z największych pracodawców na gnieźnieńskim rynku pracy. Zatrudnia w sumie ok. 600 osób, z tego 400 na produkcji. Połowa to kobiety. Około 190 pracowników, to osoby pochodzenia ukraińskiego zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Czytaj dalej...

Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 57

W numerze:

Z ŻYCIA ZWIĄZKU:

- fotorelacja: Protest pracowników i pracownic Amazona w "Prime Day" 

- Działania Inicjatywy Pracowniczej w skrócie (kwiecień - czerwiec 2021)

TEMAT NUMERU:

- Strajk żurawi

- O co walczą operatorzy żurawi?

- Ukraina: operatorzy walczą o poprawę warunków pracy

ZWIĄZKOWYM OKIEM:

- Kto zatopił polskie stocznie?

- Garść refleksji o pracy zagranicą: Intensywność

- Protsto z kranu o zarobkach

Z ŻYCIA ZWIĄZKU CD.

- Drwiny z wyzysku

- 60 groszy podwyżki to wstyd - spór zbiorowy w Cooper Standard

ZE ŚWIATA PRACY:

- Strajk Gloverów

- Gig economy, strajk londyńskich kurierów i europejskie prawo

- Czas na zmiany - wywiad z opiekunką osób starszych i z niepełnosprawnościami

- Dyskryminacja i nierówności płacowe na przykładzie miasta Poznania

- Stawka europejska w Polsce? (projekt unijnej dyrektywy ws. europejskiej płacy minimalnej)

- Zakaz działalności związkowej - ugoda przed Trybunałem w Strasburgu 

 KSIĄŻKA:

- Jakiego koloru jest twoje miasto?

ZAGRANICA:

- Niewidzialni lokatorzy. Migranci zarobkowi na subrynku najmu w Holandii

Czytaj dalej...

Ukraina: operatorzy żurawi walczą o lepsze warunki pracy

Warunki pracy operatorów żurawi w Ukrainie przypominają patologie znane nam z Polski. Praca na żurawiu trwa 10-12 godzin dziennie, co w Ukrainie jest częste w wielu zawodach pomimo obowiązujących regulacji. Problemem jest również nieporządek na placach budowy i niebezpieczeństwa z tym związane. Z takimi problemami mierzą się ukraińscy związkowcy walczący o lepsze warunki pracy w branży budowlanej.

Czytaj dalej...

Solidarnie ze zwolnionymi z Pinchuk Art Centre (Ukraina)

Komisje OZZ „Inicjatywy Pracownicza” działające przy warszawskich instytucjach kultury wyrażają solidarność z byłymi pracownicami i pracownikami PinchukArtCentre, które i którzy zostali zwolnieni za utworzenie związku zawodowego. Dość represji za działalność związkową! 

Poniżej publikujemy treść oświadczenia pracownic i pracowników PinchukArtCentre:

Czytaj dalej...

Рабочая Инициатива. Кто мы?

Общепольский профоюз Рабочая Инициатива (ОПРИ)

это низовой, самоуправляемый профсоюз, основанный по инициативе рабочих фабрики Цегельского в Познани и локальных социальных движений. На протяжении последних 15 лет в рамках ОПРИ создал ряд новых комитетов в различных секторах (здравоохранение, торговля, театры, соцопека и образование), а также в областях (Мазовецкой, Великопольской, Силезии, Нижней Силезии, Поморской, Любуской).

Мы принимали участия во множестве конфликтов с работодателями, организовывали множество коллективных трудовых споров. Мы поднимали неудобные темы (в т.ч. условия труда в Особых экономических зонах), высупали против приватизации службы здравоохранения и сектора социальной опеки, поддерживали работников, которые никогда не были организованы (нр., работников сферы культуры, работающих на т.н. мусорных договорах).


Систематически развивая наши структуры, мы стараемся формировать сильное, независимое рабочее движение. Нашей целью является преодоление доминирования шефов и собственников, а также построение равного и справедливого общества.

Разве профсоюзы ассоциируются у тебя только с  большими, бюрократическими штаб-квартирами и „штатными активистами”, которые идут на соглашательство с работодателями и политическими элитами? Так быть не должно! ОПРИ - это профсоюз, который был основан с целью создать новую модель профсоюзной деятельности.

- Нам чужды бюрократия и трудоустройство „штатных активистов” – большинство наших комитетов самостоятельно собирает членские взносы, не пользуясь услугами фирм, штатом или телефонами, обеспечиваемыми работодателем. Люди, исполняющие функции руководителей в общепольских структурах ОПРИ работают в профсоюзе на общественных началах и не получают заплату!

- Мы организуем всех рабочих и работниц независимо от их места работы, вида договора, отрасли (за исключением силовых структур), пола и национальности. Рабочие и межфабричные комитеты ОПРИ не ограничиваются исключительно одной категорией рабочих и работниц (нр., рабочих физического труда, исключающих умственных рабочих). Временные работники, безработные и студенты могут участвовать в деятельности межотраслевых комитетов.

- Мы не зависим от работодателей, правительства и политических партий мы стараемся формировать самоуправляемое и независимое рабочее движение, без заигрывания с партийными лидерами и правящими элитами. Люди, исполняющие функции управляющих центральных комитетов ОПРИ имеют запрет баллотироваться на выборах в Сейм, Сенат, Европарламент, а также на пост президента Республики Польша.

-
Мы последовательно и безкомпромиссно защищаем права рабочих – мы не желаем идти по головам рабочих на сделку с работодателями, чтобы сохранить привилегии для избранных. Мы также не стремимся искусственно налаживать „общественный диалог” с безжалостными работодателями. Мы не боимся прибегать к протестам и забастовкам с целью защиты прав рабочих.

-
Мы ангажируемся в общественную деятельность – поддерживаем движения квартиросъёмщиков во время блокирования выселений и борьбу за право на крышу над головой. Мы поддерживаем организации, борющиеся за равноправие мужчин и женщин. Мы боремся за более благоприятные для работников и работниц городские бюджеты, а также за развитие сферы общественных услуг.

- Мы требуем системных изменений – с критикой относимся к капитализму, генерирующему социальные неравенства (в то время как богатеют немногие, большинство беднеет). Мы выступаем против приватизации доходов и обобществления убытков. Мы проводим анализы, развиваем критическую мысль и ищем альтернативные экономические и политические решения, которые помогут включиться в процесс принятия решений всем и вернут нам влияние не только на рабочих местах.

 

Идейная декларация

В наши дни рабочие частно неорганизованы, разрознены, не поддерживают между собой контактов, запуганы и лишены веры в собственные силы. Роль профсоюзов падает. Эта ситуация способствует работодателям, которые без каких-либо ограничений по максимуму эксплуатируют своих работников, используя при этом защиту в виде госадминистрации и различных мер государственного принуждения. Союз (часто коррупционного характера) между политической властью в государстве и финансовой в экономике направлен против всех рабочих. Его целью является поддержание социальных неравенств. Богатое, привилегированное во всех отношениях меньшинство, имеющее в распоряжении собственность, власть и средства индоктринации, удерживается и увеличивает своё состояние благодаря работе большинства. Эта иерархическая общественная структура является причиной большинства проблем, встречающихся рабочим в их повседневной жизни во всём мире, страдающим от безработицы, понижения зарплат, возврата к рабскому труду и труду детей, нищеты и голода.

В интересе работодателей, как малых предприятий, так и больших международных концернов лежит укрепление существующего порядка, который обеспечивает им свободу эксплуатации наёмных рабочих, а в случае с корпорациями к тому же хищнеческую эксплуатацию локальных сообществ. Кардинальные изменения могут наступить лишь в том случае, если рабочие перестануть верить в то, что их работодатели, владельцы и управляющие мультикорпораций действуют в общественных интересах.

Мы боремся за возвращение контроля над нашей жизнью как на рабочих местах, так и в местах, где мы живём. Мы стремимся к совершенно новому мировому благоустройству, т.к. мы убеждены, что капитализм, равно как и государственный социализм, не способны реформироваться. Для этого нужны глубокие социальные, экономические и политические изменения.

Наше движение также является реакцией на коррумпированность и крайнюю политизированность профсоюзов. Мы должны отбросить необходимость наличия вождей
слишком часто они предавали идею, за которую боролись. Мы выступаем за низовую, прямую демократию как форму организации протестного движения рабочих. Целью Рабочей Инициативы не является управление рабочей борьбой, а лишь мобилизация рабочих к самостоятельной борьбе за улучшение условий жизни и освобождение от гнёта любой власти.

Рабочая Инициатива является добровольной организацией, в которой судьба члена профсоюза зависит от ангажированности других и наоборот. Никакие юридические законы не являются более эффективными, чем человеческая солидарность и товарищеские межличностные отношения, как на работе, так и в частной жизни. Мы ценим личную инициативу, способность к общению, взаимодейтвию и помощи, но также к критике, высказанной непосредственно.

В Рабочей Инициативе мы все равны, независимо от функций, которые исполняем, образования и величины зарплаты. В своей деятельности мы не зависим от работодателей. Большое количество наших рабочих комитетов постановила, что не будет пользоваться т.н. профсоюзными привилегиями, т.к. мы считаем их причиной порабощения профсоюзов. Мы не хотим предоставления работодателями профсоюзных рабочих мест, офисов, телефонов, факсов. Профсоюзы, участвующие в этом, часто со временем становятся недееспособными. Активисты привыкают к комфорту и с трудом отказываются от него. Наши принципы дают нам значительный перевес: работодалеь часто не знает, сколько нас и кто является членом профсоюза. У него нет к нам подхода, он не в состоянии нас коррумпировать, т.к. мы ничего от него не получаем. Разумеется, профсоюз ипользует правовое поле, но воспринимает его как оружие, особенно тогда, когда работодатель проводит репрессии против работников и активистов.

Мы выступаем против политической акции и использовании рабочего движения в своих политических и бегущих интересах политических партий. Мы поддерживаем участие рабочего движения в локальной деятельности, стремящейся к подлинному самоупралению. Мы считаем, что нам необходима международная солидарность профсоюзного и рабочего движений. Мы рассматриваем прямое действие, демонстрации, забастовки и бойкот как наиболее эффективные, но не единственные методы борьбы за права рабочих и радикальное демократическое общество. Мы уделяем большое внимание необходимости возврата культурной автономии рабочей среды в противовес массовой культуре и воспеваемым ей потребительским образом жизни.

Рабочая Инициатива это союз всех тех, кому близки проблемы трудящихся. Мы являемся группой, борющейся за рабочие права, непосредственно опирающейся в своей деятельности на принципы анархосиндикализма и революционного синдикализма. Объединённые вокруг РИ предпринимают попытки формирования рабочего движения, которые основывается на низовом и добровольном самоуправлении
движения, которое сумеет переступить через навязанную разобщённость среди рабочих, чтобы совместно и солидарно можно было вести эффективную борьбу за свои права и полное сомоуправление на рабочих местах. Благодаря активному участию в акциях протеста, сотрудничеству и поддержке забастовок мы стараемся нести солидарную помощь и активно распространять наши идеи. РИ функционирует на принципах федерации, т.е. добровольного объединения людей, в котором каждый участник имеет равное право на принятия решений в делах, которые его касаются.

 

Прямое действие и- akcja bezpośrednia

Равенство - równość

Взаимопомощь - pomoc wzajemna

Безкомпромиссность - bezkompromisowość

Самоуправление - samorządność

Прфсоюз без шефов и бюрократов - związek zawodowy bez szefów i biurokratów

Социальная активность - aktywność społeczna

Czytaj dalej...

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.