EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Amazon przegrał w sądzie

Amazon przegrał w sądzie

22 listopada 2017 r. zapadł wyrok korzystny dla byłej pracownicy firmy Amazon, która została zwolniona z powodu nieobecności spowodowanej chorobą. Inną przyczyną wypowiedzenia były nieusprawiedliwione nieobecności w pracy sprzed wielu miesięcy. Sąd uznał zwolnienie za bezzasadne. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Po ponad roku od wniesienia sprawy do Sądu Pracy w Poznaniu, Sąd przyznał rację byłej pracownicy spółki Amazon Fulfillment Poland sp. z.o.o i nakazał przywrócenie jej do pracy oraz wypłatę 4.850 zł tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Obciążył również Amazon kosztami sprawy.

Związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza, którego członkinią była zwolniona pracownica, przyjmuje wyrok z zadowoleniem. Od wielu miesięcy stoimy na stanowisku, że wypowiedzenie motywowane zwolnieniami chorobowymi są przez Amazon nadużywane i rażąco niesprawiedliwe. Związek nagłaśnia ten problem od sierpnia 2016 r. pod hasłem: „Amazon zatrudnia? Amazon zwalnia!” (link). Podkreślamy, że praca w Amazonie jest ciężką pracą fizyczną i sam jej charakter może powodować wiele urazów.

Jest to kolejna sprawa dotycząca nieobecności chorobowych, która zakończyła się z korzyścią dla zwolnionych przez Amazon osób. W marcu 2017 r. inna pracownica – również zwolniona z powodu zwolnień lekarskich – podpisała z firmą ugodę, na podstawie której Amazon wypłacił jej 5.500 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy. Pracownica nie chciała wrócić do pracy w korporacji.

W toku są kolejne sprawy osób zwolnionych przez Amazon z powodu L4. Z orzecznictwa sądów wynika, że powtarzające się nieobecności w pracy mogą stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy, ale tylko wówczas, gdy zagrażają one istotnym interesom pracodawcy. Pracodawca powinien ponadto wykazać, iż w chwili wypowiadania umowy w dalszym ciągu pozostawał zagrożony kolejnymi absencjami spowodowanymi problemami zdrowotnymi konkretnej osoby. Wymaga to podejścia indywidualnego do zagadnienia każdego pracownika. Tymczasem Amazon wskazując przyczynę wypowiedzenia umowy o prace wskazuje najczęściej ich procentowy wymiar nieobecności i – zdaniem związku – nie uzasadnia wystarczająco, że akurat te konkretne nieobecności zmusiły go do podjęcia działań reorganizacyjnych pociągających za sobą dodatkowe koszty. Przypomnijmy, że Amazon obecnie zatrudnia w całej spółce ok. 10 000 osób oraz przez cały rok korzysta z usług agencji pracy tymczasowej, dodatkowo na okres przedświąteczny zatrudniając kolejne 10 000 osób. Trudno w takiej sytuacji uznać, że nieobecność poszczególnego pracownika magazynowego powodowana chorobą, uderza w interes korporacji.

Innym problemem jest to, że Amazon uzasadniając wypowiedzenie umowy o pracę powołuje się niekiedy na zdarzenia sprzed wielu miesięcy, a nawet lat, których pracownik nie jest już w stanie sobie przypomnieć, a tym bardziej udowodnić, że było inaczej, niż twierdzi pracodawca. Tak było właśnie z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami zarzuconymi byłej pracownicy, której dotyczyła ta sprawa. Takie postępowanie pracodawcy wzbudza wśród pracowników atmosferę strachu oraz przekonanie, że „jak firma zechce to na każdego znajdzie haka, by go zwolnić”. Z tych też powodów wskazywanie zadawnionej przyczyny w wypowiedzeniu umowy o pracę jest przez Sąd Najwyższy uważane za nadużycie.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.