EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Nie godzimy się na podziały, które rozbijają naszą solidarność - przemówienia z demonstracji w sp. reformy uniwersytetów

Nie godzimy się na podziały, które rozbijają naszą solidarność - przemówienia z demonstracji w sp. reformy uniwersytetów

Publikujemy przemówienia Rafała Jakubowicza i Michała Sobola, członków Inicjatywy Pracowniczej, z demonstracji, która odbyła się 13 czerwca 2018 r. w Poznaniu przeciwko reformie systemu szkolnictwa wyższego.

Rafał Jakubowicz: Reprezentuję Komisję Międzyzakładową OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wsparła protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP. Powiem kilka gorzkich słów.  Nie będę mówił o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodniliśmy, że nie jesteśmy, niestety, wspólnotą. Nie będę odwoływał się do etosu uniwersytetu, bo trudno dziś mi ten etos dostrzec. Będę mówił o uniwersytecie jako zakładzie pracy i o naszych pracowniczych interesach, których musimy obecnie bronić.

Harry Cleaver pisał o "szkole-jako-fabryce", która może być polem walki i oporu. I taki sposób myślenia o uniwersytecie jest mi bliski. W latach 90., w okresie transformacji, świat nauki porzucił świat pracy. Inteligencja akademicka odwróciła się od robotników licząc na odbudowanie przemysłu edukacyjnego. Albo ignorowano świat pracy albo podkreślano, że powinien się pogodzić ze zmianami. Akademicy bronili swobód obywatelskich, ale nie wspierali praw pracowniczych górników z restrukturyzowanych kopalń czy pracowników SSE. Wykładowcy chcieli być postrzegani jako część elit, jako państwowa arystokracja. I z tej pozycji aprobowali terapię szokową - mówiąc, że jest konieczna, że nie ma dla niej żadnej alternatywy. Akademicy usprawiedliwiali rosnące nierówności społeczne - traktując je jako konieczne do poniesienia koszty. Koszty, których sami nie musieli ponosić. Piętnowali protesty robotnicze - jako niezrozumiałe awanturnictwo. Produkowali język, dyskurs, który przyczynił się do stygmatyzowania robotników - jako "roszczeniowców", "sieroty po komunizmie", "homo sovieticusów". Środowisko akademickie propagując idee wolnego rynku liczyło, że samo pozostanie na zawsze wyłączone spod brutalnej logiki kapitału.

Dziś widzimy, że tak się nie stało. Ale ciągle jeszcze nie potrafimy powiązać własnej sytuacji z sytuacją świata pracy oraz prowadzonymi aktualnie walkami klasowymi. Nie potrafimy myśleć o naszej pracy w kategoriach pracy najemnej - dlatego często mówimy o "misji", którą rzekomo wypełniamy, domagając się z tego tytułu szczególnego uprzywilejowania. Dziś jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym niegdyś byli robotnicy restrukturyzowanych kopalń, hut oraz stoczni.

Ale nie chcemy zostać potraktowani tak, jak pozwalaliśmy traktować pracowników innych sektorów. Nie chcemy, żeby nasze zakłady pracy sprywatyzowano tak jak sprywatyzowano np. rzeszowską Alimę. Dzięki tej reformie, reformie Gowina, wzmagającej kontrolę, paradoksalnie możemy wreszcie porzucić złudzenia, że wiedzę można wytwarzać poza nadzorem kapitału i możemy włączyć się w szersze pole walk klasowych. Bo konsekwencją reformy będą optymalizacja kosztów, restrukturyzacja, reorganizacja, rozszerzenie zarządzania metodami audytu. Czyli wszystko to co spotkało już pracowników większości innych sektorów, a co określa się mianem prywatyzacji.

W środowisku naukowym w latach 90. zapanowało silne poczucie elitaryzmu połączone niekiedy z rasizmem klasowym. Ów klasizm objawia się zazwyczaj w sytuacjach gdy zmiany dotykają tych pracowników uniwersytetu, których w ogóle nie postrzegamy w kategorii pracowników uniwersytetu - czyli administrację, portierów i sprzątaczki, zatrudnionych na najgorszych warunkach, często przez firmy zewnętrzne. Ich warunki pracy to cena, którą zwykle skłonni byliśmy zapłacić w zamian za nasze - wykładowców względne bezpieczeństwo. W grę wchodzi również panujący na uniwersytecie konformizm i powszechna zgoda na feudalne relacje władzy, co najlepiej widać na przykładzie niemocy jaka opanowała i sparaliżowała niektóre samorządy studenckie, dystansujące się w żenujących oświadczeniach od naszych protestów. Mechanizm robienia akademickich karier powoduje, że większość stara się podporządkować, przystosować i jakoś przetrwać. W tym kontekście ostatnie dni i dzisiejsze wydarzenie są naprawdę wyjątkowe i cieszę się, ze mogę w nich wspólnie z Wami uczestniczyć. 

Musimy wreszcie zacząć myśleć kategoriami pracowniczymi. Nie możemy dopuścić do tego, żeby utracić resztki naszej autonomii. A dysponujemy siłą. Bo jak pisała Beverly Silver, pracownicy sektora edukacyjnego odgrywają kluczowa rolę dla akumulacji kapitału w XXI wieku, podobnie jak pracownicy branży włókienniczej w XIX wieku czy pracownicy przemysłu samochodowego w XX wieku. Tym razem jednak nie godzimy się na antagonizujące środowisko podziały na pracowników naukowych, pracowników administracji i obsługi, pracowników etatowych i prekarnych - które rozbijają naszą solidarność. Wszyscy jesteśmy częścią uniwersytetu jako "szkoły-jako-fabryki" i chcemy mieć wpływ na nasze zakłady pracy, na decyzje, które nas dotyczą.

Reforma ma wprowadzić Rady Uczelni. A ja nie chcę, żeby za chwile w takiej radzie uczelnianej zasiadł jakiś biznesmen, np. produkujący meble, albo zaprzyjaźniony z rektorem biskup, i żeby oni wspólnie określali ramy wolności wypowiedzi artystycznej.

Link do Oświadczenia Prezydium Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu ws. poparcia dla protestów przeciwko reformie szkolnictwa wyższego:     

http://www.ozzip.pl/teksty/dokumenty/oswiadczenia/item/2388-osiwadczenie-prezydium-kz-teatr-8-dnia-poparcie-protestow-ustawa-2-0


Michał Sobol: Jestem studentem UAM, ale przede wszystkim jestem pracownikiem zrzeszonym w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Grupa studentów i studentek, którzy jednocześnie studiują i pracują, jak i studenci i studentki, którzy pochodzą spoza miejscowości, w których się uczą, stanowią prawie 50% ze wszystkich studiujących. Dlatego jako OZZIP stoimy na stanowisko, że bez powszechnego dostępu do stypendiów i prawa do mieszkania edukacja jest fikcją! Jak natomiast wygląda rzeczywistość? Rzeczywistość ta wygląda tak, że nasza nauka angażuje naprawdę sporo czasu, a po zajęciach na uczelni musimy iść do zakładów pracy, gdzie pochłaniany jest nie tylko nasz czas, ale także siły i zdrowie. Oczywiście pragniemy się również rozwijać w dziedzinach innych niż nasze kierunki, co nie zawsze daje się pogodzić z innymi obowiązkami.

Przyglądając się bliżej naszej sytuacji można stwierdzić, że jesteśmy gorzej traktowani niż nasi młodsi koledzy i koleżanki ze szkół średnich, gdzie można usprawiedliwić nieobecności z połowy zajęć. Tymczasem nam, osobom dorosłym, które bardzo często są już na własnym utrzymaniu, będąc w pełni świadomi tego, czego się od nas wymaga na egzaminach, tłumaczy się, że tylko jedna, góra dwie możliwe absencje są dla naszego dobra. Sytuacja wygląda jednak tak, że nawet po spełnieniu kryteriów merytorycznych do zaliczenia, jeżeli nie pojawimy się na na prawie wszystkich ćwiczeniach, jesteśmy narażeni i narażone na kolejne koszty związane z „warunkami” i stresem, który towarzyszy aż do września.

Dlatego jako Inicjatywa Pracownicza apelujemy, by członkowie całej społeczności akademickiej udzielali sobie wsparcie i dostrzegali kwestie pracownicze nie tylko przy okazji takich wydarzeń jak to, ale także w przyszłych semestrach i latach.

Najpierw ludzie, potem zyski - akademia jest dla wszystkich!

Wideo: https://www.facebook.com/akademickikomitetprotestacyjnypoznan/videos/1717762101642646

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.