EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

List otwarty ws. represji wobec środowisk akademickich w Turcji

List otwarty ws. represji wobec środowisk akademickich w Turcji

My, niżej podpisani przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki, kultury i mediów, chcemy wyrazić nasze najgłębsze zaniepokojenie tym, w jaki sposób państwo tureckie potraktowało przedstawicieli i przedstawicielki świata nauki, którzy i które zaprotestowali przeciwko okrucieństwom popełnianym na narodzie kurdyjskim.

11 stycznia br. ponad tysiąc tureckich i kurdyjskich naukowców i naukowczyń z inicjatywy „Wykładowcy dla Pokoju” podpisało oświadczenie „Nie będziemy uczestniczyć w tych zbrodniach” wzywając rząd turecki do zaprzestania kampanii terroru wobec ludności kurdyjskiej. Po jego podpisaniu, sygnatariusze i sygnatariuszki listu stali się obiektem kampanii nękania i przemocy ze strony państwa tureckiego i zwolenników rządzącej Turcją partii AKP.
Prezydent Recep Tayyip Erdoğan publicznie potępiał sygnatariuszy i sygnatariuszki listu w swych przemówieniach, a prokuratura wszczęła wobec nich postępowania karne, zarzucając „Wykładowcom dla Pokoju” „propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej” oraz „jawne znieważenie narodu tureckiego, Państwa Republiki Tureckiej, Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, Rządu Republiki Tureckiej i organów sądowniczych państwa”.
Na skutek działań władz tureckich, 27 wykładowców i wykładowczyń zostało aresztowanych i grozi im od roku do pięciu lat więzienia. Wobec pozostałych wszczęto postępowania dyscyplinarne i grozi im utrata pracy w ich instytucjach naukowych. Sygnatariusze i sygnatariuszki oświadczenia zostali także publicznie napiętnowani w prasie i mediach społecznych przez zwolenników rządu i nacjonalistów, a działacze skrajnej prawicy zapowiedzieli, że „rozleje ich krew”.

Represje te mają miejsce w warunkach nieustającej przemocy państwowej wymierzonej w Kurdów i Kurdyjki – tylko w grudniu 2015 r. w wyniku prowadzonych przez armię turecką operacji wojskowych zginęło 100 Kurdów i Kurdyjek, a od sierpnia 2015 r. w południowo-wschodniej Turcji 52 razy wprowadzano godzinę policyjną. W tym świetle, łamanie wolności akademickiej stanowi kolejny etap  pogłębiania autorytaryzmu państwa tureckiego. Mowa tu nie tylko o atakach na wykładowców, lecz także systematycznym więzieniu i zabijaniu prawników i prawniczek, dziennikarzy i dziennikarek oraz działaczy i działaczek organizacji społecznych i politycznych.

Wzywamy rząd turecki do wycofania zarzutów wobec „Wykładowców dla Wolności”, natychmiastowego uwolnienia uwięzionych pracowników i pracownic naukowych oraz respektowania zasad wolności akademickiej i wolności słowa. Popieramy także apel „Nie będziemy uczestniczyć w tych zbrodniach” i wzywamy do natychmiastowego zatrzymanie kampanii terroru wymierzonej w społeczność kurdyjską.


Sygnatariusze i sygnatariuszki (wg. kolejności alfabetycznej):

 1. dr Iwo Augustyński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 2. Zofia Bałdyga, poetka, tłumaczka
 3. Beata Bandurska, aktorka, Teatr Polski w Bydgoszczy
 4. Kacper Bartczak, poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki
 5. dr hab.Tomasz Basiuk, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 6. Tomasz Bąk, poeta
 7. Krzysztof Bąk, poeta
 8. dr Joanna Bednarek, filozofka, pisarka
 9. prof. dr hab. Agata Bielik-Robson, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 10. dr Monika Bobako, Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 11. dr Joanna Bocheńska, Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński
 12. Marcin Bogucki, doktorant, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 13. Marcin Bogusławski, Katedra Filozofii Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 14. Adam Borowski, aktor, Teatr Ósmego Dnia
 15. dr Marcin Boryczko, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 16. Monika Borys, doktorantka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 17. Kamil Brewiński, poeta
 18. Paweł Brożyński, doktorant, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński
 19. dr Barbara Brzezicka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
 20. Piotr Bujak, artysta, doktorant, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 21. dr Małgorzata Cackowska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 22. Sylwia Chutnik, pisarka
 23. Łukasz Cieślak, artysta wizualny
 24. dr Anna Cieślewska, Uniwersytet Jagielloński
 25. Joanna Cywińska-Raczkowska, dr archeologii, kulturoznawczyni, etnolożka
 26. Michał Czaja, poeta, krytyk literacki, doktorant, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 27. prof.dr hab. Przemysław Czapliński, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 28. Katarzyna Czarnota, doktorantka, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 29. Marcin Czerkasow, pisarz
 30. Marcin Czerwiński, redaktor, kwartalnik Rita Baum
 31. Alicja Czyczel, kulturoznawczyni, Uniwersytet Zaangażowany
 32. Jakub Czyszczoń, artysta, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 33. Anna Czyżewska, etnografka
 34. Grzegorz Ćwieluch, dziennikarz, socjolog
 35. dr Małgorzata Dawidek, artystka wizualna, Slade School of Fine Art, University College London
 36. dr Jakub Dąbrowski, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 37. dr Iza Desperak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
 38. dr Maria Dębińska, antropolożka
 39. Jagoda Dolińska, nauczycielka, tłumaczka, doktorantka, Instytutu Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
 40. Justyna Drath, doktorantka, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 41. Łukasz Drobnik, tłumacz, pisarz
 42. dr Jacek Drozda, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
 43. prof. dr hab. Elżbieta Durys, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
 44. Joanna Erbel, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 45. dr hab. Dominika Ferens, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
 46. Kamila Fiałkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
 47. Piotr Flądro, artysta wizualny, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 48. Gabriel Fleszar, muzyk
 49. dr Jerzy Franczak, pisarz, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 50. Bartosz Frąckowiak, reżyser, Teatr Polski w Bydgoszczy
 51. prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
 52. Rafał Gawin, redaktor, kwartalnik Arterie
 53. dr Maria Giedz, dziennikarka i politolożka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 54. Hanna Gill-Piątek, dziennikarka, Dziennik Opinii Krytyki Politycznej
 55. Monika Glosowitz, doktorantka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
 56. Konrad Góra, poeta
 57. Katarzyna Górna, artystka wizualna
 58. Daga Gregorowicz, muzyk, zespół Dagadana
 59. dr hab. Marcin Grynberg, biolog, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
 60. Mariusz Grzebalski, poeta, redaktor, wydawca
 61. Agnieszka Grzybek, Fundacja Równości i Emancypacji STER
 62. Joanna Grzymała-Moszczyńska, doktorantka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 63. Krzysztof Gubański, socjolog, Uniwersytet Warszawski
 64. dr hab. Michał Herer, filozof, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 65. dr Krzysztof Hoffmann, Instytut Filologii Polskiej, Piotr Flądro
 66. dr Filip Ilkowski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 67. dr Mikołaj Iwański, ekonomista, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 68. dr Rafał Iwański, ekonomista, socjolog, Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.
 69. Krzysztof Izdebski, prawnik
 70. Askaniusz Jachimowski, lekarz
 71. dr hab. Rafał Jakubowicz, Wydział Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 72. dr Mateusz Janik, filozof, Praktyka Teoretyczna
 73. Ewa Jasiewicz, pisarka
 74. dr hab. Krzysztof Jaskułowski, Katedra Psychologii i Socjologii Historycznej, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu
 75. Łukasz Jastrubczak, artysta, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 76. Ignacy Jóźwiak, antropolog, Uniwersytet Warszawski
 77. dr Piotr Juskowiak, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Praktyka Teoretyczna
 78. Tomasz Kaczmarek, prozaik
 79. Krzysztof Kaliski, muzyk
 80. dr hab. Anna Kałuża, krytyczka literacka,Wydział filologiczny, Uniwersytet Śląski
 81. Kuba Kapral, twórca teatralny
 82. Mateusz Karolak, asystent, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 83. dr Małgorzata Kaźmierczak, Akademia Sztuki w Szczecinie
 84. prof. dr hab. Ewa M. Kębłowska-Ławniczak, Instytut Filologii Angielskie, University Wrocławski
 85. Konrad Kęder, poeta, redaktor, kwartalnik literacki FA-art
 86. Marcin Kęszycki, aktor, Teatr Ósmego Dnia
 87. dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 88. dr Tomasz Kitliński, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
 89. Barbara Klicka, poetka
 90. Piotr Klonowski, doktorant, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 91. dr Katarzyna Kmita-Zaniewska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 92. Justyna Knieć, redaktorka Czasu Kultury
 93. dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 94. Radosław Kobierski, poeta, prozaik
 95. dr hab. Jerzy Kociatkiewicz, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 96. prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 97. Aldona Kopkiewicz, pisarka
 98. Szczepan Kopyt, poeta, muzyk
 99. Elżbieta Korolczuk, PhD Researcher, School of Culture and Education, Södertörn University
 100. dr Tomasz Kosiek, etnolog, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski
 101. prof. dr hab. Monika Kostera, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 102. Karolina Kotowska, graficzka, inicjatywa „Chlebem i Solą – Polacy dla uchodźców”
 103. Agnieszka Kowalczyk, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Praktyka Teoretyczna
 104. dr hab. Izabela Kowalczyk, Wydział Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 105. dr hab. Beata Kowalska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 106. dr Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 107. prof. dr hab. Grzegorz Kowalski, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 108. Piotr Kowzan, asystent, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
 109. dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 110. Rafał Krause, poeta
 111. Dawid Krawczyk, dziennikarz, Dziennik Opinii Krytyki Politycznej
 112. Zbigniew Kruszyński, pisarz
 113. Paweł Ksiązek, artysta, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 114. prof. dr hab. Roman Kubicki, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 115. Karolina Kubik, artystka wizualna, doktorantka/pracowniczka naukowa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 116. dr Julia Kubisa, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 117. Piotr Kubkowski, doktorant, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 118. Wojciech Kuczok, pisarz
 119. Dawid Kujawa, krytyk literacki, doktorant, Wydział filologiczny, Uniwersytet Śląski
 120. dr hab. Waldemar Kuligowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 121. Roman Kurkiewicz, dziennikarz, Colegium Civitas, TVN 24
 122. Joanna Kusiak, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 123. Krzysztof Lalik, doktorant, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński
 124. dr Małgorzata Lebda, poetka, fotograficzka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 125. prof. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 126. Patrick Leftwich, doktorant, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 127. dr hab. Paweł Leszkowicz, Wydział Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 128. Kacper Leśniewicz, dziennikarz, Tygodnik Przegląd
 129. dr Olga Lewicka, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 130. dr Małgorzata Maciejewska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
 131. dr Ewa Majewska, Institute for Cultural Inquiry Berlin
 132. Rafał Majka, absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, lektor, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 133. dr Piotr Makowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 134. Piotr Makowski, prozaik, dziennikarz
 135. Kaja Malanowska, pisarka
 136. dr hab. Maciej Malicki, adiunkt, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 137. Karol Maliszewski, pisarz, krytyk
 138. dr Magdalena Małachowska, dyrektor Centrum Przemysłow Kreatywnych, Akademia Sztuki w Szczecinie
 139. Marcin Małecki, muzyk
 140. Sara Manasterska, doktorantka, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 141. Jakobe Mansztajn, poeta, blogger
 142. dr Lucyna Marzec, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 143. Marcin Marszałek, socjolog, Think Tank Feministyczny
 144. dr Krystyna Mazur, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 145. Piotr Mełech, muzyk
 146. Dominika Michalak, doktorantka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 147. dr hab. Tomasz Misiak, filozof, kulturoznawca,Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 148. Robert Mleczko, artysta, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów , Akademia Sztuki w Szczecinie
 149. dr Paweł Mościcki,  Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 150. Witold Mrozek, dziennikarz, „Gazeta Wyborcza”
 151. dr Adam Mrozowicki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 152. Joanna Mueller, poetka, eseistka, redaktorka
 153. Klára Nádaská, doktorantka, Ústav evropské etnologie, Masarykova Univerzita
 154. dr hab. Lech M. Nijakowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 155. Jakub Nikodem, doktorant, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 156. Piotr Nowak, dziennikarz, Strajk.eu
 157. Aleksandra Nowysz, architektka, doktorantka, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 158. Joanna Oparek, pisarka, poetka
 159. Marcin Orliński, poeta, krytyk literacki
 160. Cezary Ostrowski, kompozytor
 161. dr Przemysław Owczarek, antropolog, muzealnik, pisarz, animator kultury
 162. Dariusz Pado, poeta
 163. Alicja Palęcka, socjolożka, doktorantka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 164. Edward Pasewicz, pisarz, kompozytor
 165. dr Marek Pawlak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 166. Katarzyna Pągowska, aktorka, Teatr Realistyczny
 167. Tomasz Piątek, doktorant, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 168. Jarosław Pietrzak, krytyk filmowy i kulturalny, Le Monde diplomatique - edycja polska
 169. Alicja Pilarczyk, artystka, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 170. Tomasz Płomiński, doktorant, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 171. dr Piotr P. Płucienniczak, socjolog, artysta, wydawnictwo Rozdzielczość Chleba
 172. dr Kacper Pobłocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 173. dr hab. Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 174. dr Beata Anna Polak, Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 175. Aleksandra Polisiewicz, doktorantka, Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 176. Michał Pranke, poeta, doktorant, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 177. Magdalena Prusinowska, pedagożka, skandynawistka, tłumaczka
 178. Kuba Przybyłowski, poeta, dziennikarz
 179. Kamil Radomski, dziennikarz Programu Drugiego Polskiego Radia
 180. Mikołaj Ratajczak, filozof, tłumacz, redaktor
 181. dr Michał Rauszer, Instytut Etnologii i Antropologii Kulutorowej, Uniwersytet Śląski
 182. dr Maciej Robert, kulturoznawca, poeta
 183. dr hab. Paweł Rodak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 184. Bianka Rolando, pisarka, artystka wizualna
 185. dr Joanna Roszak, pisarka, Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk
 186. Robert Rybicki, poeta, tłumacz, redaktor
 187. dr Piotr Rymarczyk, socjolog, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 188. Bartosz Sadulski, poeta, dziennikarz
 189. Jakub Sajkowski,poeta, tłumacz
 190. Łukasz Saturczak, dziennikarz Newsweek Polska
 191. Marcin Sendecki, poeta
 192. Mariusz Sieniewicz, pisarz
 193. Karol Sienkiewicz, krytyk sztuki
 194. Magdalena Sierakowska, instruktorka, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwerystet Przyrodniczy w Lublinie
 195. dr Aleksandra Ska, artystka, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 196. dr hab. Łukasz Skąpski,Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 197. dr Agata Skórzyńska, kulturoznawczyni, Instytut Kultury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 198. Jakub Skurtys, krytyk, doktorant, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 199. dr Łukasz Smuga, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 200. Özgür Soner, doktorant, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
 201. dr hab. Jan  Sowa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 202. Dagmara Staga, doktorantka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 203. dr Piotr Stańczyk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 204. dr Karolina Starego, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 205. Maja Staśko, doktorantka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 206. dr Grzegorz Stunża, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 207. Łukasz Surowiec, artysta, doktorant, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 208. dr Krystian Szadkowski,  Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 209. dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 210. Maciej Szlinder, socjolog, filozof, Praktyka Teoretyczna
 211. Michał Szostek, doktorant, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 212. Marianna Sztyma, ilustratorka
 213. Marzena Szugiero, doktorantka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 214. Marcin Szuster, redaktor, tłumacz
 215. dr Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński
 216. Maciej Taranek, poeta
 217. Małgorzata Tekiel, muzyk
 218. prof. dr hab. Patrycja Tomczak, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 219. dr Grzegorz Tomicki, pisarz, krytyk literacki
 220. Maciej Topolski, redaktor, tłumacz
 221. dr Marta Trawinska, socjolożka
 222. Rafał Urbacki, reżyser, choreograf
 223. dr Judyta Wachowska, Instytut Filologi Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 224. Joanna Wajs, tłumaczka, poetka, redaktorka
 225. Jacek Wajszczak, doktorant, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 226. dr Jan Wasiewicz, Wydział Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 227. Wanda Wasilewska, reportażystka, Polskie Radio
 228. dr hab. Andrzej Wasilewski, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 229. prof.dr hab. Marek Wasilewski, Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 230. Przemysław Wielgosz, redaktor Le Monde Diplomatique – edycja polska
 231. Wojciech Wilczyk, fotograf
 232. Anna Witkowska, artystka, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie  
 233. Ilona Witkowska, poetka
 234. dr Przemysław Witkowski, dziennikarz, poeta, Krytyka Polityczna
 235. Paweł Wodziński, reżyser, Teatr Polski w Bydgoszczy
 236. dr hab. Waldemar Wojciechowski, artysta, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów,Akademia Sztuki w Szczecinie
 237. dr Joanna Wowrzeczka,Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski
 238. Cyprian Wólkiewicz, poeta, tłumacz, dziennikarz
 239. Ewa Wójciak, aktorka, Teatr Ósmego Dnia
 240. Łukasz Wójcicki, performer
 241. dr Tomasz Załuski, ad. Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 242. dr Monika Hanna Zawadzka, artystka, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 243. dr Adam Zdrodowski, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 244. Clara Zgoła, doktorantka , Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 245. Justyna Zielińska, doktorantka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 246. Jacek Zych, doktorant, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.